Kota Ini Mempunyai Bilik Telepon Yang Dapat Berkomunikasi dengan Orang Mati

Kota Ini Mempunyai Bilik Telepon Yang Dapat Berkomunikasi dengan Orang Mati