Beberapa Fakta Unik Tentang Garuda Pancasila

Beberapa Fakta Unik Tentang Garuda Pancasila

Informasiunikdunia.web.id – Kurang lebih 74 tahun lamanya selang waktu setelah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan veteran perang telah kita nikmati bersama. Seiring berjalannya waktu yang panjang itu pula kita mulai banyak melupakan hal-hal yang saat itu diperjuangkan, seperti hak-hak kebebasan hingga masalah toleransi terhadap perbedaan. Satu hal yang sebenarnya semakin terlupa adalah mengenai Garuda Pancasila.

Apakah teman-teman mengingat bagaimana di sekolah kita dulu ketika pelajaran Pendidikan dan Pengetahuan Kewarga Negaraan atau PPKN, di salah satu babnya adalah disuruh menghapal tentang Pancasila? Seperti berapa lembar bulu yang ada di sayap? Apa sih artinya lambang banteng? Manakah lambang yang sila pertama? Jika kamu mengingatnya, maka baguslah. Namun jika lupa, mari kita mengingatnya bersama! Berikut beberapa fakta unik tentang Garuda Pancasila Lambang Negara kita.

1. Diciptakan pada 1950
Lambang negara kita didesain oleh Sultan Hamid II, seorang perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal di tentara KNIL. Pria berdarah campuran Arab-Indonesia itu merancang lambang garuda setelah adanya titah presiden pertama kita, Ir. Soekarno untuk membuat lambang negara.

Melalui proses penyeleksian oleh Panitia Lambang Negara, dipilihlah dua desain, yaitu milik Hamid dan milik Muhammad Yamin. Panitia menolak desain Yamin karena dinilai desainnya banyak mengandung budaya Jepang dan memilih desain garuda milik Hamid. Di situlah awal mula lambang negara kita ini muncul.

2. Burung yang dinaiki oleh Dewa Wishnu
Pemilihan lambang Garuda bukan dipilih secara serampangan melainkan karena adanya filosofi yang terkandung di dalam gambar itu. Garuda adalah hewan yang, menurut mitologi Hindu, dinaiki oleh Dewa Wishnu dan menjadi lambang kejayaan dan keagungan lewat warna emasnya.

Kisah Garuda sendiri adalah mengenai kegigihan dalam memperjuangkan kebebasan.

Hewan tersebut berusaha membebaskan ibunya dari naga dengan ganti mencarikan amertha sari kepada sang naga. Dalam perjalanannya mencari amertha sari, Garuda bertemu Wishnu dan dijanjikan oleh dewa itu jika Garuda mau menjadi tunggangannya, maka amertha sari pun akan diberikan.

3. Jumlah bulu yang sama dengan hari kemerdekaan
Pada sayap lambang garuda, terdapat 17 helai bulu di kiri dan kanan sayap yang menjadi lambang tanggal kemerdekaan. Sedangkan jumlah bulu pada ekor adalah delapan dan merupakan simbol bulan Agustus. Lalu jumlah bulu pada pangkal ekor adalah 19 dan pada leher adalah 45, menandakan tahun kemerdekaan kita, 1945.

4. Adanya perisai sebagai lambang perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri
Tidak hanya itu, garis hitam tebal yang ada di tengah perisai dan membagi empat simbol merupakan lambang garis khatulistiwa yang melintasi negara kita dan menjadikan Indonesia sebagai negara tropis. Adapun warna merah dan putih yang menjadi dasar empat lambang lain yang ada di dalam perisai tidak lain dan tidak bukan adalah warna bendera kita.

5. Sila pertama berbentuk bintang
Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Layaknya bintang di langit, lambang bintang ini menyimbolkan tuntunan jiwa masayarakat Indonesia serta menjadi cahaya penerang layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.

6. Sila kedua berbentuk rantai
Rantai di sini melambangkan tentang hubungan manusia, penggambaran untuk sila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika diperhatikan lebih detail terhadap rantai itu, terdapat dua macam gelang yang terikat satu sama lain: persegi dan lingkaran. Gelang persegi menjadi lambang pria, gelang lingkaran menggambarkan wanita.

7. Sila ketiga yang bergambar pohon beringin
Pohon beringin sering menjadi mitos urban bahwa pohon tersebut banyak dihuni makhluk-makhluk halus. Namun di sini, pohon beringin menjadi simbol Persatuan Indonesia. Kekhasan dari beringin sendirilah yang membuat orang-orang mengambilnya sebagai lambang sila ketiga.

Pohon beringin berakar tunggal yang sangat kuat hingga mampu menopang seluruh badan pohon, sebuah lambang yang cocok untuk mencerminkan persatuan dan kesatuan. Pohon Beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung, mencerminkan Indonesia memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda.

Baca Juga : Beberapa Pertanda Ini Bukti Jiwa yang Lelah

8. Sila keempat bergambar kepala banteng
Bunyi sila keempat adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Menurut orang Indonesia, banteng merupakan binatang sosial yang mana mereka suka berkumpul dan itu sesuai dengan sila keempat. Dalam mencapai permusyawaratan diperlukan berkumpulnya orang-orang terlebih dahulu dan itu sangat digambarkan oleh banteng.

9. Sila kelima: padi dan kapas
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bunyi itu menyuarakan adanya keseimbangan kelas. Di masyarakat Indonesia. Penggambaran padi dan kapas adalah simbol dari pangan dan sandang, di mana setiap warga Indonesia berhak mendapatkan hak-hak dasar tanpa adanya kesenjangan sosial.

10. Pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika
Sebagai pengingat dan penguat akan keberagaman, sehelai kain putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika dicengkeram kuat oleh kaki sang garuda. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diartikan “Beraneka Satu Itu” dengan bahasanya yang diambil dari kutipan Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata “bhinneka” memiliki arti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedang kata “tunggal” berarti satu, dan kata “ika” bermakna itu.

11. Warna-warna yang bermakna
Selain simbol bendera negara Indonesia, warna-warna yang ada di lambang Garuda Pancasila ternyata memiliki artinya sendiri-sendiri. Berikut adalah artinya:

  • Warna putih memiliki arti kebenaran, kesucian dan kemurnian.
  • Warna hitam memiliki makna keabadian.
  • Warna merah memiliki arti keberanian.
  • Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran.
  • Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran.